Sơ lược về luật thuế tăng 15% cho những người mua ngoại quốc (P2)03:50

  • 0 views
Published on May 13, 2018

Sơ lược về luật thuế tăng 15% cho những người mua ngoại quốc (P2)

Tính đến nay, các giao dịch nhà cửa đã giảm 40% so với năm ngoái. Giá nhà cũng đã giảm 14% hoặc khoảng $130,000 giá trị so với năm ngoái. Trong Tháng Hai, có 267 đơn vị bất động sản đã được mua bởi người ngoại quốc, và 77% trong số đó là condo. Tuy nhiên, các thống kê cũng cho thấy sự giao động từng tháng so với từng tháng. Đây là dấu hiệu thị trường đang tự điều chỉnh theo các thay đổi, chứ chưa hẳn là dấu hiệu của một tình trạng “căng phồng bong bóng” trong tương lai.

Áp dụng riêng mức thuế này cũng không thể giải quyết vấn nạn khan hiếm nhà cửa trong vùng GTA bởi vì vấn đề trọng điểm là khan hiếm đất xây nhà, cùng với tốc độ dân số tăng cao, chứ không phải hẳn là tình trạng khan hiếm loại nhà mua đi bán lại.

 

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 8045111