Sơ lược về Giao Dịch Nhà, Đất: Sự Khan Hiếm Nằm Ờ Đâu?04:08

  • 0 views
Published on April 28, 2018

Sơ lược về Giao Dịch Nhà, Đất: Sự Khan Hiếm Nằm Ờ Đâu?

Theo Altus Group, công ty cung cấp thông tin và dữ kiện chuyên về địa ốc, năm 2017 là một năm kỷ lục về các giao dịch nhà mới, có thể nằm trong top 5 năm thành công nhất. Trong khi đó, các condo mới xây cũng đã có con số bán kỷ lục trong năm. Tương phản với hai dữ kiện trên, tổng số giao dịch nhà độc lập đã giảm 50% so với các năm trước.

Ba nguồn tiêu thụ chính đã đưa condo lên thành lựa chọn hàng đầu trong năm 2017 là những nhà đầu tư nhỏ muốn mua để cho thuê, những người mua để ở buộc phải chọn condo vì không đủ khả năng tài chánh để mua nhà độc lập, và những người chọn lựa lối sống đầy đủ tiện nghi mà condo mang lại. Khu York & Peel là hai khu vực tiêu thụ hơn 50% số condo đã được bán ra. Dựa theo thống kê các giao dịch condo của những tháng trước, thì vào cuối tháng 11, năm 2017, nguồn cung cấp các condo mới trong khu GTA đã đủ cho 3 tháng. Theo các chuyên viên thì thị trường condo ở GTA nên có nguồn cung cấp đủ cho giao dịch từ 9-12 tháng để giữ giá condo ổn định. Do nguồn cung cấp hiện nay trung bình chỉ đủ cho 3 tháng giao dịch, nên giá condo trong năm đã tăng 43% so với năm ngoái, với giá trung bình là $700,000 một condo.

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại

Vui lòng liên lạc Quang Lam

Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang Lam, Real Estate Broker

416 669 7363

416 804 5111