Những thuật ngữ địa ốc căn bản (Video 2)04:22

  • 0 views
Published on July 18, 2018

Những thuật ngữ địa ốc căn bản (Video 2)

Cảm ơn quý vị đã theo dõi Video phẩn thứ nhất những thuật ngữ địa ốc căn bản.

Video 2 tiếp tục những phần còn lại.

  1. BÊN ĐẠI DIỆN NGƯỜI MUA VÀ BÊN ĐẠI DIỆN NGƯỜI BÁN
  2. LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH VÀ LÃI SUẤT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
  3. VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHO VAY
  4. LISTING – DANH SÁCH TÌM NHÀ
  5. INSPECTION – KIỂM TRA NHÀ
  6. APPRAISAL – ĐỊNH GIÁ TRỊ NHÀ
  7. TITLE INSURANCE – BẢO HIỂM XÁC MINH QUYỀN SỞ HỮU

Để cập nhật tin tức Bất Động Sản, cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên 3 tuần báo: Thời Báo, Thời Mới và Saigon Canada

Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng lien lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca   để được tư vấn thêm những vấn đề lien quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản

Cảm ơn quý ví đã theo dõi Video những thuật ngữ địa ốc căn bản trong  quá trình mua bán bất động sản.   xin chào và hẹn gặp lại trong những Video kỳ sau.