Năm yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 2017 (2)03:53

  • 0 views
Published on February 16, 2017

Năm yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 2017 (2)

Trong bài viết “5 yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 2017” của tuần báo Thời Mới Quang Lam chia ra 2 Video. Video 1 Quang Lam sẽ bàn về hai yếu tố Lãi suất cũa Mỹ vả nền kinh tế Canada sẽ ảnh nhưởng như thế nào đến tình hình Bất dộng Sản, Video 2 sẽ nói đến ba yếu tố còn lại: Người mua ngoại quốc, yếu tố xây dựng và Quản lý nhà nước

Nguồn: Tuần Báo Thời Mới

Mời quý vị xem 6 Video tổng kết thị trường BDS năm 2016 trong những ngày tới, cám ơn

Video By Quang Lam TV

 

Quang-Lam-Toronto-Condos-2