Giao Dịch Nhà và Đất: Sự Khan Hiếm Nằm Ở Đâu (P2)03:54

  • 0 views
Published on April 29, 2018

Giao Dịch Nhà và Đất: Sự Khan Hiếm Nằm Ở Đâu

Đất thuộc loại “medium density,” với dân cư trung bình, lý tưởng để xây các khu nhà townhouse là loại đất được giao dịch nhiều nhất trong năm 2017, với tổng số giao dịch chỉ trong 3 quý đầu là $851 triệu. Đất thuộc hạng “high density” trong các khu dân cư đông hơn, lý tưởng để xây condo và các khu cao ốc cho thuê, cũng đang có những mức tăng mạnh, chủ yếu nằm trong vùng mã số 905. Trong 3 quý đầu của 2017, tổng số giá trị giao dịch đất trong vùng này đã tăng 178% trong vùng Peel, tăng gấp đôi trong vùng Durham và York, và tăng 41% trong vùng Halton. Riêng đất trong thành phố Toronto chung quanh những khu vực đông dân cư thì vẫn không giao động nhiều sới với năm ngoái. Năm 2018 cũng được dự đoán là một năm bùng nổ về giao dịch các vùng đất mới

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111