ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC (2)03:51

  • 0 views
Published on August 1, 2018

ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC (2)
Trong khi không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, đầu tư vào địa ốc tiếp tục là một trong những cách đầu tư lâu dài kháan toàn và nhiều lợi nhuận nhất. Hơn 60% tài sản trên toàn cầu là địa ốc. Theo thống kê dùng dữ liệu của Toronto Real Estate từ 1997-2017 thì tỷ lệ lợi tức đầu tư địa ốc trong vòng 5 năm là 8.8%, trong vòng 10 năm là 6.3%, trong vòng 15 năm là 6.6%, và trong vòng 20 năm là 6.5%. Nếu so sánh địa ốc với lối đầu tư mang lại lợi nhuận khác là cổ phiếu thì tỷ lệ lợi tức cho Toronto Stock Exchange là 5.4% cho thời hạn 5 năm, 1.6% cho 10 năm, 6.2% cho 15 năm, và 4.5% cho 20 năm. Chứng khoán S&P 500 của Mỹ có tỷ lệ là 13.4% cho 5 năm, 6.2% cho 10 năm, 7.7% cho 15 năm và 5.3% cho 20 năm. Tuy nhiên, đầu tư vào chứng khoán có rủi ro cao hơn địa ốc do nhiều yếu tố thị trường không thể lường trước. Đầu tư vào địa ốc, ngoài tỷ lệ tăng trưởng của bất động sản, quý vị còn có thu nhập cho thuê, và nhiều lợi ích về thuế, cũng như nắm quyền chủ động hơn bởi hầu hết chúng ta không thể nào kiểm soát thị trường giao động chứng khoán, nhưng chúng ta có thể dùng kiến thức địa ốc để chọn cho mình một khu đất thích hợp, một giá mua hợp lý trong khu vực tiện lợi để tăng nhu nhập cho thuê. 
Sau đây là một số điều quý vị có thể tham khảo nếu đang cân nhắc chọn lựa một số bất động sản để mua đi bán lại ngắn hạn, hoặc mua để đầu tư cho thuê dài hạn. 
Khả Năng Tài Chánh
Lợi Ích Về Thuế
Trị Giá Vốn Tăng Trưởng
Đầu Tư Vào Nhà hay Condo
Nên Đầu Tư Vào Thành Phố Canada
Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì thêm về vấn đề đầu tư địa ốc, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.QuangLam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê bất động sản.