Cơ hội làm chủ cơ sở thương mại tại Canada02:25

  • 0 views
Published on April 21, 2018

Cơ hội làm chủ

Trung tâm mua bán Galleria sẽ khởi công xây vào ngày 11 tháng 5 năm 2018 ngay tại Dundas St. E. và Dixie Rd. in Mississauga.

Chỉ với  $139,800 quý khách có thể làm chủ một cơ sở thương mại

Số lượng units có hạn

Vui lòng lien lạc Quang Lam

416 669 7363
416 804 5111