16 Thay Đổi Mới Liên Quan Đến Thị Trường Địa Ốc Ontario04:00

  • 0 views
Published on April 30, 2017

16 Thay Đổi Mới Liên Quan Đến Thị Trường Địa Ốc Ontario

Trong tuần cuối tháng 4, 2017 vừa qua, chính phủ Ontario đã ban hành dự án mới gồm 16 điều, nhằm ổn định thị trường địa ốc ngày càng tăng cao hơn khả năng mà cư dân có thể sở hữu. Quang Lâm xin tóm tắt các điểm chính

Toronto-condos-Quang-Lam