Wonder Condos Toronto01:18

  • 0 views
Published on August 29, 2018

Wonder Condos Toronto

Wonder Condos là một dự án chung cư mới của Graywood Developments và Alterra hiện đang được xây dựng trước tại 462 Eastern Avenue, Toronto, ON M4M 1C3.

Wonder Condominiums có tổng cộng 259-308 đơn vị Condo

Gồm  một tòa tháp 7 tầng ở khu phố Leslieville, thành phố Toronto.

Được thiết kế bởi Diamond + Schmitt Architects Inc., Wonder sẽ có sự pha trộn giữa các đơn vị 1BR, 2 BR và 3BR.

Deposit Structure:

$5,000 with APS Balance to 5% in 30 days

5% in 90 days

5% in 270 days

5% in 500 days

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111