Saturday in Downsview Park Condos Toronto01:27

  • 0 views
Published on September 10, 2018

Saturday in Downsview Park Condos Toronto

Saturday in Downsview Park là dự án nằm ngay Downsview Park của Mattamy. Saturday in Downsview Park nằm gần subway Downsview mới, Đại học York, Yorkdale và thậm chí cả trung tâm thành phố chỉ cách đó một khoãng thời gian ngắn bằng Subway.

Saturday in Downsview Park

* Gần Hwy 401 và 400

* Khoảng 10 phút đến Subway Downsview Park

* 22,775 sq. ft of indoor and outdoor amenities.

* 20 phút tới York University

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111