Pavilia Park Town01:37

  • 0 views
Published on June 13, 2018

Pavilia Park Town
Dự Án Pavilia Park Town tại Markham gần Công viên Huntington, Công viên Bayview và Công viên Windy.

TÓM TẮT DỰ ÁN:
TÊN DỰ ÁN: Pavilia Park Town

ĐỊA CHỈ: South Park Road và Saddlecreek Drive In Thornhill
LOẠI DỰ ÁN: Townhouse
Nhà phát triển (S): Times Group
134 Units
STOREYS: 2
UNIT SIZES: từ 1.510 ft² đến 2.980 ft²
NGÀY HOÀN THÀNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH: 2018

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111