Lakeside Residences Toronto01:23

  • 0 views
Published on November 4, 2018

Lakeside Residences Toronto

Toronto’s premiere waterfront developments – Lakeside Residences.

Một dự án mới gồm bảy Building sẽ được đặt tại 215 Lake Shore Blvd Đông (The Old FedEx Building). Với tầm nhìn ra bờ sông và thành phố, bạn có thể đi bộ đến tất cả mọi thứ Toronto (Union Station, Loblaws, St Lawrence Market, Toronto’s Waterfront, Sherbourne Common, George Brown College & More…).

Amenities

Children`s Play Area

Party Room

Lounge

Games Room

Sauna & Steam Rooms

Fitness Center

Rooftop Barbecue Terrace

Deposit Structure

$5,000 on Signing

Balance to 5% in 30 Days

5% in 180 Days

5% in 365 Days

5% in 720 Days

1% on Occupancy

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại

Vui lòng liên lạc Quang Lam

Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng

Quang Lam, Real Estate Broker

416 669 7363

416 804 5111

Print