Ellie Condos Toronto01:37

  • 0 views
Published on June 4, 2018

Dự Án Ellie Condos là một sự phát triển chung cư mới của tập đoàn Guizzetti hiện đang được xây dựng tại Yonge & Ellerslie, Toronto trong khu phố Willowdale. Ellie Condos được thiết kế bởi Kirkor Architect + Planners. Dự án cao 31 tầng (104,0m, 341,2ft) và có tổng cộng 301 units.

The Amenities:

Exercise Room
Yoga & Spin
Saunas
Theatre Room
Party Room
Outdoor Terrace
Billiards Room

Dự Án gần:

* North York Centre Subway

* TTC

* Yonge Street

* Highway 401 & 404

* Grocery stores

* Shops & entertainment

* Cafes & restaurants

* Empress Walk

3

9