Daniels Artworks Tower Condos01:06

  • 0 views
Published on August 22, 2018

Daniels Artworks Tower Condos

Daniels Artworks Tower Condos là một dự án mới được phát triển bởi tập đoàn Daniels, nằm ở Dundas Street East & River St ở Toronto. Dự án gồm Building  33 tầng, 341 căn hộ và 11 tầng Podium với 110 căn hộ.

Những Điểm nổi bật:

  • Dễ dàng vào HWY DVP
  • TTC trước cửa
  • Khoảng cách ngắn đến siêu thị
  • gần Trung tâm Eaton
  • thiết kế tốt nhất cho người mua và nhà đầu tư lần đầu tiên

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111