Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý một năm 201800:00

  • 0 views
Published on May 7, 2018

Tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý một năm 2018

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất động Sản Toronto

trong quý một năm 2018 có tổng số 5,084 đơn vị giao dịch giảm 29.7 phần trăm so với quý một năm 2017 có tổng số 7,234 đơn vị.

Tổng số căn hộ chung cư đưa ra thị trường trong quý một là 8,030 đơn vị, giảm 11.1 phần trăm so với cùng thời kỳ năm ngoái là 9,037 đơn vị

Giá trung bình cho một căn hộ chung cư là $533,447 tăng 9.0 phần trăm so với giá trung bình của quý một năm 2017 là $489,599

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111

Quang-Lam-Condo-Q1-2018-1 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-2 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-3 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-4 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-5 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-6 Quang-Lam-Condo-Q1-2018-7