Condos Report Q3 201603:33

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị đến với chương trình bản tin Dia Oc

Quang Lam xin tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý 3 năm 2016

Theo thống kê của hiệp hội Bất động sản Toronto

trong quý thứ ba năm 2016 có tổng số 8,014 đơn vị giao dịch đã tăng 22.1 phần tram so với quý 3 năm 2015 chỉ có tổng số 1,564 đơn vị.

Tổng số căn hộ chung cư đưa ra thị trường trong quý 3 là 10,963 đơn vị, giảm 13.3 phần tram so với cùng thời kỳ năm ngoái là 12,646 đon vị

Giá trung bình cho một căn hộ chung cư là $415,643 tăng 9.6 phần tram so với giá trung bình của quý 3 năm 2015 là $379,322

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam TV