Commercial ReportQ3 2017

Published on November 3, 2017

Tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của bốn khu vực  Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng quý 3 năm 2017

Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 3 năm 2017 có tổng số 5,609,801 square feet Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm 14.75 phần trăm so với quý 3 năm 2016 với tổng số 6,580,699 square feet.

Giá cho thuê trung bình của Công Nghiệp là $6.93 cho mỗi square foot tăng so với giá trung bình $5.79 của quý 3 năm 2016.

Giá cho thuê khu vực Thương Mại/Bán Lẽ là $15.36 cho mỗi square foot, so với $13.92 của quý 3 năm 2016

Giá cho thuê khu vực Văn Phòng là $14.05 cho mỗi square foot, so với $12.69 của quý 3 năm 2016

Điểm tin qua việc mua bán cho cả ba khu vực, có Tổng số 175 đơn vị giao dịch của cả ba khu vực Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng trong quý 3 năm 2017 trong khi đó quý 3 năm 2016 có tổng số giao dịch là 320 đơn vị.

Giá bán trung bình Khu vực Công Nghiệp $153.96 cho mỗi square foot so với $114.68 trong quý 3, năm 2016

Giá bán trung bình Khu vực Thuong Mại/Bán Lẻ $143.96 cho mỗi square foot so với $207.88 trong quý 3, năm 2016

Giá bán trung bình Khu vực Văn Phòng $266.69 cho mỗi square foot so với $333.23 trong quý 3, năm 2016

quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-1 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-2 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-3 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-4 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-5 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-6 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-7 quang-lam-toronto-condos-commercial-report-Q3-2017-8