Tóm tắt thi trường thương mại quý 2 năm 2018 bằng Charts

Published on July 24, 2018
Tóm tắt thi trường thương mại quý 2 năm 2018 bằng Charts
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý 2 năm 2018 có tổng số 6,676,013 square feet được cho thuê, không thay đổi nhiều so với quý 2 năm 2017 là 6,530,698 square feet
Trong tổng số gần 6.8 square feet cho thuê được chia ra như sau:
● Thị trường công nghiệp chiếm hơn 70 phần trăm tổng số diện tích cho thuê có hơn 5 triệu square feet
● Thi trường thương mại bán lẽ có 0.58 triệu square feet so với 0.65 triệu square feet quý 2 năm 2017
 
● Thị trường văn phòng có 1.10 triệu square feet so với 0.97 triệu square feet quý 2 năm 2017
Tổng số 218 đơn vị bán trong quý 2 năm 2018, giảm so với quý 2 năm 2017 là 422 đơn vị.
Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:
● Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $128.78 cho một square foot
● Thị trường thương mại bán lẻ $207.92 cho một square foot
● Thị trường văn phòng la $233.03 cho một square foot
 
Tổng số 218 đơn vị bán trong quý 2 năm 2018, giảm so với quý 2 năm 2017 là 422 đơn vị.
Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:
● Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $128.78 cho một square foot
● Thị trường thương mại bán lẻ $207.92 cho một square foot
● Thị trường văn phòng la $233.03 cho một square foot
 
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111
Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-1 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-2 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-3 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-4 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-5 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-6 Quang-Lam-Toronto-Condos-Commercial-Q2-2018-7