Tóm tắt sơ lượt thi trường thương mại quý 3 năm 2018 

Published on November 20, 2018

Tóm tắt sơ lượt thi trường thương mại quý 3 năm 2018
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý 3 năm 2018 có tổng số 6,976,061 square feet được cho thuê, tăng 24.9 phần trăm so với quý 3 năm 2017 là 5.583,750 square feet
Trong tổng số gần 6.98 square feet cho thuê được chia ra như sau:
•Thị trường công nghiệp chiếm gần 75 phần trăm tổng số diện tích cho thuê khoản 5.18 triệu square fee tăng nhiều so với 4.21 triệu square feet quý 3 nam 2017
•Thi trường thươn
g mại bán lẽ có 0.66 triệu square feet, không thay đổi so với 0.66 triệu square feet quý 3 năm 2017
•Thị trường văn phòng có 1.13 triệu square feet, tăng không nhiều so với 0.71 triệu square feet quý 3 năm 2017

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6