Commmercial Report Q1, 201704:58

  • 0 views
Published on May 12, 2017

Commmercial Report Q1, 2017

Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 1 năm 2017 có tổng số 5, 538,743 feet vuông Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm  so với quý 1 năm 2016 với tổng số 6,421,452 feet vuông

Khu vực Công Nghiệp chiếm đến 70%  tổng số diện tích cho thuê thông qua hệ thống Multiple Listing Service (MLS).