Commercial Report Q4 201603:38

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị đến với chương trình Quang Lâm TV.

Hôm nay Quang Lâm tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của 4 phân khúc Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng và đất đai quý 4 năm 2016

Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 4 năm 2016 có tổng số 5, 849, 174 feet vuông Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm 5.1 % so với quý 4 năm 2015

Phân khúc Công Nghiệp chiếm đến ¾  tổng số diện tích cho thuê thông qua hệ thống Multiple Listing Service (MLS).

Giá cho thuê trung bình là $6,23 cho mỗi foot vuông tăng 2.1% so với giá trung bình $6,10 của quý 4 năm 2015.

Quang-Lam-Toronto-Condos-TV

Source: TREB

Video Clip by Quang Lam TV