Commercial Report Q3 201603:44

  • 0 views
Published on February 4, 2017

Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Tuc Dia Oc .

Hôm nay Quang Lâm xin tóm tắt về thị trường bất động sản công nghiệp quý 3 năm 2016 Theo thống kê của hiệp hội bất dộ sản Toronto, trong quý 3 năm 2016 có tổng số 6,592,818 square feet được cho thuê, tang 34.8% so với quý 3 năm 2015

Trong tổng số diện tich cho thuê của quý, thị trường công nghiệp chiến gần ¾, với giá cho thuê trung bình là $5.33 tăng 8.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Nèn kinh tế Canada phát triển vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp giảm, đây cũng là lý do tại sao diện tích bất dộng sản cho thuê tang vọt về diện tích cũng như giá cả cho thuê.

Tồng số đơn vị buôn bán của 3 lảnh vưc thương mại / bán lẻ, văn phòng, và công nghiệp là 216 đơn vị giảm xuống so với quý 3 năm 2015 là 327 dơn vị