Commercial report Q2 201704:03

  • 0 views
Published on September 23, 2017

Commercial report Q2 2017

Hôm nay Quang Lâm tóm tắt tình hình buôn bán và cho thuê của bốn khu vực  Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ, Văn Phòng và đất đai quý 2 năm 2017

Theo thống kê của hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý 2 năm 2017 có tổng số 6,553,240 square feet Công Nghiệp, Thương Mại / Bán Lẻ và Văn Phòng được cho thuê, giảm 10.7 phần trăm so với quý 2 năm 2016 với tổng số 7,339,663 square feet.

 

Hinh nhuong