Mua nhà Cùng Quang Lam04:56

 • 0 views
Published on March 19, 2019

Mua nhà Cùng Quang Lam

Chuẩn Bị Trước Khi Mua Nhà

 • Danh sách những đặc điểm cần có khi mua ngôi nhà mới.
 • Các giấy tờ cần thiết cho quá trình vay thế chấp: giấy thuế, hồ sơ tín dụng, statement từ trương mục ngân hàng, v.v.

Chi Phí Khi Mua Nhà

 • Deposit – Tiền đặc cọc trung bình là 10% giá trị căn nhà, thấp nhất là 5%.
 • Application fee – tiền nộp đơn xin vay nợ mortgage: Chi phí này tùy theo từng công ty và có nhiều công ty sẽ không lấy chi phí như một cách khuyến mãi để thu hút khách hàng.
 • Appraisal fee – chi phí định giá căn nhà do một chuyên viên định giá của công ty

cho vay thực hiện. Vì công ty cho vay cần mức định giá mới nhất để xác định

mức quý vị có thể vay là bao nhiêu.

 • Mortgage broker’s fee – chi phí này trả cho do chuyên viên vay mượn, người

giúp quý vị hoàn thành đơn xin vay. Trong nhiều trường hợp, quý vị phải trả chi

phí này vào lúc closing để lấy nhà.

 • Home inspection fee – quý vị nên mướn một chuyên viên đến khảo sát tường

tận căn nhà quý vị sắp mua để biết thêm những vấn đề cấu trúc ngôi nhà trước

khi dọn vào.

 • Mortgage Insurance – chi phí insurance tùy theo loại mortgage quý vị mượn. Nếu downpayment dưới 25%, quý vị phải mua thêm mortgage default insurance –

bảo hiểm bảo vệ công ty cho vay nếu như quý vị mất khả năng chi trả trong

tương lai. Quý vị cũng có thể mua mortgage life insurance – bảo hiểm sẽ cover

toàn bộ số tiền nợ còn lại nếu quý vị không may qua đời khi chưa trả dứt nợ. Một

số công ty vay mượn sẽ yêu cầu quý vị mua thêm bảo hiểm hỏa hoạn (fire

insurance) và các loại bảo hiểm khác.

 • Title insurance – bảo hiểm này bảo vệ quý vị khỏi những rủi ro trong giấy tờ chủ

quyền nhà đất.

 • Legal fee – chi phí cho luật sư để lo giấy tờ closing cho quý vị.
 • Maintenace fee & ultility fee – đây là chi phí mà quý vị sẽ phải lo, ngoài tiền nhà

hàng tháng, nên quý vị cần cho vào ngân quỹ phải trả để không gặp khó khăn về

sau. Cộng thêm các chi phí khác cho thợ ống nước, sơn sửa, chi phí nội thất và

ngoại thất.

 • Land transfer tax – thuế chuyển nhượng đất, thường là từ 0.5%-2.5% giá trị căn nhà.

Các Dịch Vụ Tư Vấn Địa Ốc Của Quang Lam

 • Quang Lam và Mimi sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của quý vị
 • Cập nhật thông tin thị trường địa ốc và những thay đổi trong luật lệ nhà đất, lãi suất thế chấp,v.v…
 • Cập nhật danh sánh và đầy đủ chi tiết những căn nhà bán trong danh sách MSL©
 • Cùng quý vị đồng hành đến các cuộc hẹn xem nhà.
 • Giám sát quá trình kiểm tra tường tận tình trạng căn nhà mà quý vị ngã giá.
 • Cung cấp giấy tờ mua bán cho chuyên viên cho vay thế chấp và luật sư của quý vị.
 • Trình bày “offer” của quý vị đến người bán, đàm phán giá cả, và trọn quá trình giấy tờ mua bán.

Mua Nhà Cùng Quang Lam