Mua nhà 6: Bán Nhà Hiện Tại Để Mua Nhà Mới04:10

  • 0 views
Published on April 19, 2019

BÁN NHÀ HIỆN TẠI ĐỂ MUA NHÀ MỚI

Quyết định bán nhà để mua nhà mới là một quyết định vô cùng quan trọng, cần được cân nhắc kỹ lưỡng vì thời gian phối hợp với việc bán và mua gần cùng một giai đoạn sẽ có thể khiến quý vị rối trí.

Chủ nhà muốn bán nhà cũ để mua nhà mới vì nhiều lý do: có thể là do được tăng lương, đổi chỗ làm, hoặc đang trong giai đoạn về hưu và muốn ở trong một khu vực khác, hoặc vì tình hình tài chánh đang khả quan và muốn tìm ngôi nhà lớn hơn, cũng có thể vì nhà hiện tại hơi chật nên cần nâng cấp không gian sống.

Câu hỏi trọng điểm là nên bán khi nào? Điều này tùy thuộc vào thời điểm quý vị muốn bán. Nếu thời điểm đó là “seller’s market,” thì quý vị có thể dự đoán sẽ bán được nhà nhanh với giá cao, nếu thời điểm là “buyer’s market” thì quý vị nên hiểu thời gian bán được nhà sẽ lâu hơn và giá có thể chưa đạt đến yêu cầu 100% của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị vừa bán và vừa mua, thì quý vị có thể tận dụng cả hai tình hình có lợi trong thị trường lúc đó, và cùng bàn bạc với chuyên viên địa ốc, tìm ra một chiến lược đàm phán mua và bán có lợi nhất cho quý vị về phương diện giá cả cũng như thời gian mua và bán.

Bán trước, rồi mua sau, hay mua trước bán sau cũng là một vấn đề nan giải cho một số quý vị. Theo ý kiến chuyên nghiệp, trường hợp nào cũng có lợi và điều quan trọng là chúng ta biết tận dụng sự thuận lợi đó. Nếu quý vị chưa bán được nhà mà lại tìm thấy căn nhà muốn mua trước, quý vị có thể thỏa luận với người bán một số quy ước mà cả hai cùng cảm thấy công bằng và tiện lợi cho nhau. Quý vị cũng có thể hỏi nhà băng cho mượn qua dạng “bridge financing” – nghĩa là nhà băng sẽ dùng căn nhà hiện tại để thế chân và cho quý vị mượn trước một số tiền để đặt cọc vào căn nhà mới. Nếu quý vị chưa tìm được nhà mới mà lại có người muốn mua nhà hiện tại của quý vị, quý vị có thể dành cho chủ nhà một ít quyền lợi để đổi lấy thời hạn giao nhà lâu hơn. Tùy trường hợp của từng người chủ mà chúng ta áp dụng những phương cách khác nhau. Đây là lúc chuyên viên địa ốc của quý vị tận dụng sự chuyên nghiệp và khéo léo của họ để giúp quý vị và người bán hài lòng. Nếu quý vị bán nhà cũ để xây nhà mới thì đây là một trường hợp khá đặc biệt và phải đòi hỏi nhiều sắp xếp trước. Quý vị cũng có chọn bán hoặc mua nhà có dưới dạng có điều kiện – ví dụ điều kiện là quý vị sẽ không cần phải bán nhà nếu chưa mua được nhà mới v.v. Miễn là bên mua đồng ý thì giao ước sẽ có hiệu lực.

Khi quý vị cân nhắc giữa việc giao hoặc lấy nhà sớm hoặc trễ hơn, và so sánh những điều kiện này với giá quý vị muốn bán ra hay mua vào để tìm một mức giá và khoảng thời gian mà quý vị sẽ không phải bị nhiều tổn phí. Các tổn phí phụ bao gồm tiền thuê khách sạn trong thời gian đã bán nhà cũ và chưa dọn được vào nhà mới, chi phí dọn đồ đạc từ hai, ba nơi, v.v. Chuyên viên địa ốc có thể cùng ngồi xuống với quý vị để tính toán những quyết định có lợi nhất.