Cẩm Nang Mua Bán và Thuê Nhà Cẩm Nang Bán Nhà Video 1: Quyết Định Bán Nhà05:29

  • 0 views
Published on August 13, 2018

Cẩm Nang Mua Bán và Thuê Nhà

Cẩm Nang Bán Nhà
Video 1: Quyết Định Bán Nhà

Quang Lâm chào quý vị. Thể theo yêu cầu của rất nhiều quý khách xa gần muốn tìm hiểu kỹ hơn, tỉ mỉ hơn, về quá trình mua cũng như bán nhà, mà lại không có thời gian tự tra cứu, tham khảo các tài liệu, Quang Lâm đã giới thiệu các chương trình Quang Lam Real Estate với cẩm nang tư vấn cách Bán Nhà, song song với các chương trình hướng dẫn Mua Nhà, để quý vị đang muốn bán và mua tìm được những lời khuyên cũng như thông tin bổ ích.
Trong Video 1 của chương trình Cẩm Nang Bán Nhà, Quang Lâm muốn đề cập đến những lý do tại sao các chủ nhân quyết định bán và những ảnh hưởng của các lý do này trên việc mua nhà sau khi đã bán nhà cũ. Thông thường, chúng ta quyết định bán nhà vì bốn lý do chính sau đây:
Lý do liên quan đến công việc
Lý do liên quan đến gia đình
Lý do liên quan đến tài chánh
Lý do liên quan đến lối sống
Bất kể lý do muốn bán nhà của quý vị là gì, Quang Lâm cũng sẵn sàng cho quý vị những ý kiến chuyên môn. Quý vị có thể theo dõi hoặc liên lạc với Quang Lâm qua trang nhà www.QuangLam.ca hoặc số điện thoại: 416-804-5111. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ tới.