Cẩm Nang Mua, Bán, Thuê Nhà Cẩm Nang Bán Nhà Video 2 – Nên Bán Lúc Nào?05:31

  • 0 views
Published on August 20, 2018

Cẩm Nang Mua, Bán, Thuê Nhà
Cẩm Nang Bán Nhà
Video 2 – Nên Bán Lúc Nào?

Trong Video 1, chúng ta đã cùng nhau thảo luận các lý do liên quan đến quyết định bán nhà. Trong Video 2, Quang Lâm sẽ tư vấn cho quý vị lúc nào là thời điểm thuận lợi để đăng bảng bán nhà.

Mỗi khi quyết định bán, ai cũng muốn bán cho sớm với giá cao nhất. Trong tình trạng thị trường “seller’s market,” tức là thời điểm thuận lợi hơn cho người bán, thì quý vị sẽ có cơ hội bán giá cao và bán với tốc độ nhanh chóng. Nhưng trong tình trạng thị trường “buyer’s market,” tức thời điểm thuận lợi cho người mua thì quý vị sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bán nhanh, với mức giá cao thích hợp. Quang Lâm sẽ giúp vị nhận diện thời điểm thích hợp và định giá nhà của quý vị sao cho hợp lý nhất theo tình hình thị trường mới nhất.

Ngoại trừ những hoàn cảnh không thể lường trước, tình hình thị trường thường thay đổi theo những chu kỳ sau đây:
• Trong lúc thị trường đang trong thời kỳ cực thịnh, công ăn việc làm tăng trưởng.
• Mức lãi suất lên cao hoặc xuống thấp
• Khi giá nhà hạ thấp
• Thời tiết trong năm cũng có ảnh hưởng lên đến thị trường bán nhà.

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111